Dịch vụ Bảo vệ An Ninh

Dịch vụ Bảo vệ An Ninh: là một trong những loại hình dịch vụ bảo vệ của công ty chúng tôi, nhằm giữ gìn an ninh trật tự trong các sự kiện mang tính chất công cộng, các hoạt động mở. Đặc điểm của loại hình dịch vụ này không bao gồm việc bảo vệ tài sản, mà là các hoạt động giữ gìn an ninh, trật tự. Công ty chúng tôi cung cấp các loại hình Bảo vệ an ninh gồm:

    – Dịch vụ Bảo vệ, giữ gìn an ninh công cộng, chống các hoạt động gây rối, khủng bố

    – Dịch vụ Bảo vệ các sự kiện, Hội nghị của các đơn vị, tổ chức….

    Với đội ngũ nhân viên bảo vệ của công ty chúng tôi được tuyển chọn chặt chẽ và được hướng nghiệp đào tạo các kỹ năng như: võ thuật, kỹ năng bảo vệ chuyên nghiệp, công tác phòng cháy chữa cháy, y tế cấp cứu, xử lý các hành vi bất hợp pháp như đình công, bạo loạn…. được sát hạch và cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ tại Tổng cục cảnh sát QLHC về TTXH Bộ Công an.